Den allra första scouten

Den allra första scouten

På sommaren år 1907 genomfördes det allra första scoutlägret i världen strax utanför London på Brownsea Island. Det var 25 pojkar som kom från alla samhällsklasser som deltog. Generalen Robert Baden-Powell var initiativtagaren och lägret blev alltså startskottet till dagens enorma scoutrörelse som har över 38 miljoner medlemmar från alla världens hörn. Det finns scouter i 217 olika länder. Baden-Powell föddes 1857 och hade 13 syskon. Hela hans familj var mycket intresserade av natur och sport. Redan från unga år fick barnen vandra, samtidigt som de fick lära sig att klara sig i naturen under mycket svåra förutsättningar. Robert och hans bröder tillverkade fällor och fisknät för att fånga smådjur och fisk när de befann sig i skogen eller under deras segelturer på Themsen. Han insåg ganska tidigt att det är viktigt att alla kan samarbeta i en grupp för att klara sig.

Som 13-åring började Baden-Powell på internatskolan Charterhouse, men något teoretiskt geni var han inte utan hans begåvning var mer åt det konstnärliga och praktiska hållet. Under sin skolgång utvecklade han sina insikter gällande scoutlivet, eftersom låg en skog ett stenkast från skolan. Denna skog fick inte eleverna besöka och därför var Robert tvungen smyga sig ut för att inte lärarna skulle upptäcka honom. Efter skoltiden försökte han söka sig in på college men misslyckades. I stället sökte Robert till armén och där gjorde Robert en spikrak karriär genom att tjänstgöra i Afghanistan, Indien, Väst- och Sydafrika och Egypten. I och med att han var en påhittiga, hade en livlig fantasi och tillika uthållig blev Robert en mycket god ledare. Egentligen var Baden-Powell för det mesta intresserad av att rekognoscering och spaning.

Roberts upptakt till scoutrörelsen

Efter boerkriget 1899 – 1900 då Robert med sina män lyckades försvara och hålla stånd staden Mafeking som ligger i Sydafrika. När boerna gav upp efter 217 dagars belägring, blev Baden-Powell general och strax efteråt även adlad efter sina strålande insatser inom armén. Efter denna händelse började massvis av beundrarbrev välla in till honom och de allra flesta kom från pojkar. Dessa ställde många frågor, vilket gjorde att Robert fick idén att vägleda vilsna ungdomar genom att utbilda dessa, precis som arméns spejare. Detta blev således upptakten till försökslägret på ön Brownsea Island. Anledningen att lägret anordnades där berodde helt enkelt på att pojkarna inte skulle bli störda av utomstående och journalister.

Roberts upptakt till scoutrörelsen
Roberts upptakt till scoutrörelsen

Baden-Powells motiv

Baden-Powell hade många motiv varför han grundade scouterna. En av anledningar vara att de som rekryterades till den engelska armén hade försämrats och annan vara att Robert såg att moralen hade börjat förfalla som följd av industrialiseringen. Han ansåg att på grund av cyklar, bilar och hissar gjorde att människorna blev latare och själarna skulle förtvina på grund av motionsbrist. Tillika var veckopressen sensationslysten, filmerna moraliskt nedbrytande, det var enkelt att ägna sig åt hasardspel och andra skadliga nöje. Baden-Powell ansåg att människor inte kom ut i naturen och ungdomarna blev håglösa. Roberts uppgift var således (enligt honom själv) att ge alla otränade och deprimerade ungdomar en sysselsättnings som var meningsfull. Målet vara att ge ungdomarna möjligheten att ta ansvar för sig själv genom att de själva skulle klara av att överleva i naturen.