Fördelanara med att gå med i Scouterna

Scouterna har funnits sedan 1907 när Robert Baden-Powell, en general från brittiska armen samlade 20 pojkar till vad som sedan blev det allra första scoutlägret. Där och då föddes scouterna tack vare Robert Baden-Powell. Innan dess hade han arbetat inom militären i mer än 30 år. Hans tanke med scouterna var att skapa en hobby för pojkar som samtidigt skulle vara meningsfull och även att pojkarna skulle vara redo ifall det skulle bryta ut till krig. Flickor som ville gå med i scouterna skulle heller inte dröja speciellt länge.

Redan 1909 anmälde sig fler än 6000 flickor för att de också ville gå med i scouterna. Uppdraget för flickorna i scouterna fick Robert Baden-Powell’s syster. Inom flickornas scouter skulle det även ingå lära i hur man tog hand om ett hem och vad som gällde sedan när man var en mamma. Sedan 1908 har scouterna funnits i Sverige efter att en pojke läst om scouterna i en brittisk tidning och valt att bilda en patrull vilket sedan skedde på flera ställen runt om i landet. Scouterna ger 70 000 barn och ungdomar chansen att växa som människor och det finns en rad med fördelar att ha varit med i scouterna.

Scouterna är en bra för framtiden

Personlig och socialutveckling är vad scouterna står får. Genom att ha respekt mot andra människor, djuren och naturen kommer man som människa utvecklas på personligt plan men även hur man agerar socialt.

Att respektera varandra är otroligt viktigt inom scouterna. Att alla har lika värde och att alla ska kunna påverka genom att få sin röst hörd är otroligt viktigt. Att även den som är ung ska få säga sin åsikt och lyssna på andra och deras åsikter är en stor fördel med scouterna eftersom då lär man sig redan i tidig ålder att vara en bra människa. Respektera varandra och bli respekterad. I scouterna ska alla få vara med och deras bakgrund ska aldrig vara ett hinder.

Att lära sig ledarskap redan i ung åldern är bra för framtiden. Scouterna arbetar med att utveckla barn och ungdomar så att de vågar ta plats och leda en grupp och de blir därför också duktiga på att samarbeta tillsammans med andra. För att kunna leda en grupp är det viktigt att ha självkännedom samtidigt som man har stor respekt för sin omgivning.

Miljön är viktigt och därför drivs också mycket av scouterna just utomhus. På så sätt är det enklare att verkligen kunna få ett intresse för naturen och verkligen börja bry sig om miljön.

Bra värderingar är något som scouterna har. Deras verksamhet bygger nämligen på lika värde vilket innebär att det är viktigt att vara en bra kompis och ha ett tänk att alla ska få vara med. Det är viktigt att respektera varandra och kämpa tillsammans för att världen ska bli en bättre plats att leva i. Genom att vara en bra människa och att alltid tänka lite extra på miljön kan man stegvis kanske få det målet uppnått.