Överlevnads-tv

På drygt tjugo år, sedan den första säsongen av programmet Robinson sändes i svensk tv, har fenomenet överlevnads-tv förändrats radikalt. Det som ansågs vara kontroversiellt och chockerande då, är ingenting vi reagerar på på samma sätt idag. Robinson var också den första så kallade dokusåpan och även det skapade ju reaktioner. Idag är fenomenet dokusåpa något annat – man försöker chocka på nya sätt. Överlevnads-tv har utvecklats till ett nytt format där den/de deltagande utsätts för en ny typ av extremer. Naturligtvis följer diskussioner om huruvida det verkligen är “på riktigt” och hur mycket – om något, som är iscensatt. Toleransnivån hos tittaren har ökat och i och med det ökar ju också efterfrågan på mer och mer extrema program. Med internets intåg i hemmen och det faktum att allt går att finna där, ställs dessutom ännu högre krav på formatet tv att fånga tittarnas intresse.

Insatta menar att både fascinationen för exempelvis överlevnads-tv och folks vilja att själva prova på det livet (eller i alla fall dagdrömma om det..) ökar och att det beror på ett allt mer uppkopplat samhälle där människor har en längtan efter ett enklare liv nära naturen – att vara tvungen att jaga/fiska och äta det som finns i naturen för att överhuvudtaget få mat är en stark instinkt.

De mest populära programmen

Idag är överlevnads-tv oftast i dokumentärform och det vanligaste är att man följer en man, utan tv-team, som på olika sätt överlever i skogen eller andra – ibland rent farliga, miljöer. Grunden för programmen är nästan alltid att ha så få saker som möjligt med sig, oftast inga. Det finns även de program som är mindre dokumentära och mer utbildande – ofta samma upplägg (en man i vildmarken) men syftet är att lära ut hur man överlever om man skulle råka hamna i djupa skogen, djungeln eller kanske på en öde ö.

Överleva

Ett av de mest populära programmen är Survivorman med Les Stroud. I varje avsnitt besöker Les en plats i världen där han ska överleva i en vecka. Han har inte mycket saker/kläder/mat med sig och han är helt själv. Les har givetvis en hel del kunskap om hur man överlever på olika ställen under olika typer av omständigheter, men en stor del av programmets behållning är de slumpartade händelser som uppstår; att han faktiskt själv inte vet vad som kommer att hända. Exempel på sådant är extrema väderförhållanden, reaktioner på det han har ätit, upptäckt av djur han inte räknat med o.s.v.

Ett annat program som måste nämnas i dessa sammanhang är Man vs. Wild med Bear Grylls. Detta program filmas av ett tv-team och är lite mer av utbildande karaktär än det först nämnda. Bear söker sig till de mest farliga platserna man kan tänka sig och lär ut hur man kan överleva där. Programmets upplägg är att Bear och hans tv-team lämnas på en plats och de ska därifrån ta sig tillbaka till civilisationen. Båda dessa program visas på Discovery Channel där olika typer av överlevnads-tv och liknande sänds frekvent.