Scouternas folkhögskola

Scouterna är en enorm organisation med en mängd aktiva medlemmar och ledare. Kanske beror scouternas framgång på att barn i scouterna får ha roligt samtidigt som de lär sig viktig kunskap som de kommer att ha nytta av resten av livet.

 

Scouternas folkhögskola

Scouterna lär ut ledarskap och gemenskap, såväl som knopar och naturkunskap. Det finns en bild av att scouterna är gröngölingar som bara lär sig om naturen, men i scouterna lär man sig faktiskt främst om människan. Men scouterna är inte bara för barn – visste du till exempel att scouterna driver en egen folkhögskola? Här finns en mängd lärorika kurser att gå för dig som är vuxen. I den här artikeln ska jag berätta lite mer om Scouternas folkhögskola.

Om Scouternas folkhögskola

Fokus för Scouternas folkhögskola är mänsklig utveckling och ledarskap. Att läsa en kurs här kan alltså vara av intresse för de flesta som satsar på en ledande position i yrkeslivet. Här finns kurser som kan hjälpa dig att bli en bra chef i företaget eller en engagerande lärare i skolan. Scouternas folkhögskola ligger i Stockholm, i Örnsberg, men för flera av kurserna finns även möjlighet at läsa på distans. Du är alltså inte tvungen att flytta till storstaden bara för att du önskar läsa vid Scouternas folkhögskola. Skolan är en del av scouternas övriga verksamhet och genomsyras därför av samma värderingar och etiska och moraliska koder som scouterna. Målet är att alla ska växa som människor och bli bra samhällsmedlemmar. I skolan styrelse sitter bland annat ordföranden Katarina Hedberg och vice ordförande Fredrik Mandelin. Därutöver finna även sex stycken styrelseledamöter. För att komma i kontakt med Scouternas högskola kan du mejla [email protected]. Om du vill ha mer information och nyheter från skolan kan du prenummenera på deras nyhetsbrev.

Kurser på Scouternas folkhögskola

Scouternas folkhögskola erbjuder en mängd olika kursen. I kursen Leda globalt får du bland annat lära dig mer om hållbar utveckling, och hur du kan förhålla dig till utvecklingen i samhället och världen. Kursen Leda lokalt riktar blicken mot det närliggande och ger dig verktyg för att bli en bättre ledare i en mindre organisation – eller för att leda dig själv.

Kurser på Scouternas folkhögskola

Om du vill läsa en sommarkurs, så finns till exempel Projektledning, sommarkurs. I den här kursen får du lära dig alt du behöver kunna för att framgångsrikt planera och organisera mindre ideella projekt. Normkritik är viktigt och populärt just nu, och kursen Normkritiskt ledarskap fokuserar just på detta. Den här kursen är perfekt för alla som vill skapa en verksamhet eller en organisation som är inkluderande och jämställd där alla känner sig välkomna. Slutligen finns en mycket praktisk kurs, Händer, som lär dig mer om händerna som verktyg. Här får du lära dig mer om att skapa med händerna.

Pedagogik

Scouternas folkhögskola vilar på en stark pedagogisk grund. Man anammar också den så kallade scoutmetoden som bygger på två viktiga pedagogiska principer. Den första principen är att man lär sig genom praktik – övning ger färdighet. Därför handlar utbildningen på Scouternas folkhögskola mycket om att göra, snarare än att sitta stilla och lyssna. Den andra principen är att gott ledarskap måste bygga på uppmuntran. Läraren ska vara en stöd och lärandet ska vara lustfyllt.