Scouting i Sverige

Scouterna är till för att bilda en gemenskap bland barn och unga i samhället samtidigt som de får lära sig om personligutveckling. Scoutlagen handlar om att vara en bra människa, en bra vän. Samtidigt ska man som scout också värna om naturen och lära sig att ta stort ansvar vilket är viktigt inför framtiden. Scouterna har funnits sedan 1907 när den fördetta brittiska militären Robert Baden-Powell bestämde sig för att starta upp det försa scoutlägret tillsammans med 20 pojkar.

Han gjorde detta främst i syfte att skapa en meningsfull fritid för pojkar men också för att förbereda dem ifall det skulle utbryta ut till krig, så att de skulle vara redo för det. 1908 publicerades Baden-Powell’s bok ’scouting för boys’ vilket då blev den första boken någonsin om just scoutrörelsen. Boken är egentligen en omskriven variant av hans tidigare militära böcker. Det dröjde förstås ett tag fören scouterna sedan blev en stor rörelse runt om i hela världen men det är Baden-Powell som ligger i grunden för detta, mycket tack vare hans bok som sedan utvecklades till att han började föreläsa om scouterna. Hans engagemang gjorde att många sedan ville bli scout och intresset för scouterna håller i sig än ida, inte bara i Storbritannien utan i hela världen.

Idag har scouterna funnits i mer än 100 år även i Sverige. Sedan 1908 har folk hållit på med scouting i Sverige. Det hela kan ha börjat med en pojke i Södermalm som hittat en artikel om scouterna i en brittisk tidning och bestämde sig därefter för att bilda en scoutpatrull med några andra pojkar men ungefär samtidigt ska också en annan pojke i Arboga ha gjort samma sak. Därefter bildades det fler och fler patruller i landet. Samma år så publicerades det en artikel i Göteborgs Handels- och sjöfartstidning som skrivit om de olika scoutpatrullerna i Sverige. Den person som verkligen införde scouting i Sverige är däremot en gymnastiklärare vid namn Ebbe Lieberath som under en båtresa 1909 hittade ett kvarglömt exemplar av boken ’Scouting for boys’ som han sedan valde att översätta till svenska. Året efter bestämde han sig för att det var dags att starta en scoutkår, scoutkåren fick då namnet ‘riddarpojkarna i Göteborg’. Det innebär alltså att det inte fanns en scoutkår i Sverige fören 1910. 1912 kunde man även se att Sveriges scoutförbund officiellt bildas där Ebbe Lieberath blev chef.

Slutligen fick tjejerna också vara med

I början var scouterna i Sverige likt andra ställen i världen bara något som pojkar höll på med men när man såg att scouterna växte så började även flickorna att bli intresserade att vara med i scouterna. Redan 1910 så statades den första svenska scoutföreningen för flickor. 1913 startade Sveriges fickors scoutförbund. Flickornas fokus låg på att lära sig att vara mer självständiga genom att bland annat lära sig om ledarskap och hur man skapar ett bra nätverk. Under 60 och 70-talet valde scouterna att börja blanda pojkar och flickor i de olika scoutförbunden vilket är mer hur scouterna ser ut idag.