Scouting runt om i världen

Historien bakom scouting?

Att vara del av scoutrörelsen är stort och det finns miljoner av scouter världen över. Brittiske ex militären Robert Baden-Powell grundade scoutrörelsen i Storbritannien redan under år 1907.

Scouting runt om i världen

Grundaren var inte alltför imponerad av Storbritanniens manliga unga befolkning och startade scoutrörelsen med ett sommarläger för att skapa en meningsfull och viktig fritid för ungdomarna men också för att se till att de var redo för strid. Redan året efter starten fanns det en scoutverksamhet i Chile och numera är scouterna en stor global verksamhet. Roberts filosofi angående scouting var mycket präglad av militären och det var inte förens relativt senare som scoutrörelsen allra helst handlade om friluftsverksamhet istället för att ha en militär prägel.

Att vara del av scoutrörelsen är stort och det finns miljoner av scouter världen över. Brittiske ex militären Robert Baden-Powell grundade scoutrörelsen i Storbritannien redan under år 1907. Grundaren var inte alltför imponerad av Storbritanniens manliga unga befolkning och startade scoutrörelsen med ett sommarläger för att skapa en meningsfull och viktig fritid för ungdomarna men också för att se till att de var redo för strid. Redan året efter starten fanns det en scoutverksamhet i Chile och numera är scouterna en stor global verksamhet. Roberts filosofi angående scouting var mycket präglad av militären och det var inte förens relativt senare som scoutrörelsen allra helst handlade om friluftsverksamhet istället för att ha en militär prägel. I samband med att man blir scout så avlägger man ett scoutlöfte och i samband med detta svär man också scout eden vilket innebär att man som scout lovar att göra sitt allra bästa med att bland annat vara en bra kompis och genom att vara en bra medmänniska.

Nationella organisationer

De olika lokala scout rörelserna styrs utav två olika nationella organisationer, “World Organization of the Scout Movement” och “ World Association of Girl Guides and Girl Scouts. I många länder är scouterna uppdelade i pojk och flick sektioner, detta finns inte i Sverige. De många olika scoutrörelserna som finns världen över är relativt lika varandra, dock så kan man såklart se lokala avvikelser men något som definitivt är likt överallt är scouthälsningen. En scouthälsning gör man genom att hålla höger hands lillfinger nedåt och därefter lägger scouten höger tumme över nageln på lillfingret. De tre resterande fingrarna är sträckta och hålls ihop. Handen hålls därefter mot pannan, de tre fingrarna representerar tro, hjälpsamhet och scoutlagen. Tummen och lillfingret som bildar en ring symboliserar kamratkretsen runt hela jorden.

Scouting i världen

Själva scoutrörelsen finns numera i 216 stycken olika länder och idag finns det över 55 miljoner scouter över hela världen och bara i Sverige finns cirka 70 00 stycken engagerade barn och vuxna. Länder med flest scout medlemmar i världen är bland annat Indonesien, USA, Thailand och i Indien. Internationellt samarbete är A och O inom scoutrörelsen och man har många möjligheter till att träffa internationella nya vänner genom att vara en scout. Att vara medlem i scouterna innebär att man har möjlighet till att inte bara träffas lokalt utan också resa, upptäcka nya kulturer och seder.  Det ordnas regelbundet olika läger, diverse kurser eller andra olika arrangemang.

Scouting i världen

Att vara en scout innebär att man arbetar för en global fredsrörelse och man arbetar också konstant med olika värderingar. Genom att samarbeta, att bygga vänskap över gränser och genom att respektera varandra är förhoppningen att man lär sig att leva i en allt större mångkulturell värld. Många internationella scouter kommer varje år på besök till scoutläger i Sverige men det finns också en mängd av olika scoutläger i världen att besöka även som en svensk scout. Det finns många olika sätt att engagera sig på inom scoutrörelsen och som vuxen kan man ställa upp som ledare, det är helt enkelt aldrig för sent att börja med scouterna.