Scoutlivet – En sida om scouter och allt vad det innebär – del 1

Hej och välkomna till oss på denna sida där vi kommer prata om livet som scout och scoutrörelsen från den första början tills idag, en tur i historien på mer än 100 år som förhoppningsvis kan bli riktigt intressant.

Scoutlivet – En sida om scouter och allt vad det innebär – del 1

Starten

Robert Baden Powell var en brittisk militär som tjänstgjorde i Indien och Afrika under slutet på 1800 talet och som ung gick på Charterhouse internatskola där det sägs att han hade sina första erfarenheter av scouting då han tillbringande mycket av sin tid i den närliggande skogen där han smög på smådjur och fångade dom och även tillagade dom, skogen var också förbjudet område för och han fick erfarenhet i vildmarkslivet då han spenderade en stor del av sin tid med att gömma sig för lärarna i skogen.

1907 på Brownsea Island utanför Englands sydkust samlade Robert som då var general i den brittiska armen 20 pojkar till ett läger, Robert och många med han var oroliga för den unga generationens andliga och fysiska svaghet och som han själv sa när han kom tillbaka till England efter drygt 30 år utomlands såg han tusentals unga män som var smalbröstade, kutryggiga, bleka, trista typer som bara ägnades sig åt vadhållning och rökte cigaretter ständigt.

Robert ville förberedda ungdomarna på kommande militära strider samt skapa en intressant och meningsfull fritid för dessa och andra pojkar och började arbeta på en plan där målet var att unga män skulle lära sig utveckla sina personligheter och bli goda medborgare med hjälp av scouting. Viktiga egenskaper som lydnad, lojalitet, plikt och laganda var viktiga beståndsdelar och det påminde mycket om militären och samlingen på Brownsea Island var en chans för Robert att testa sina tankar och ideer i verkligheten och året efter skrev Robert Baden Powell Scouting for Boys, a handbook for instruction in good citizenship, där alla hans tankar var samlade och samtidigt reste Robert över hela landet och pratade om scouting och många valde då att ansluta sig till scoutlivet och redan år 1911 fanns det i England och Skottland mer än 100 000 scouter samt ytterligare ett par år senare hade scoutrörelsen spridit sig ytterligare till alla världsdelar.

Enligt Roberts egna ord är en scout en kunskapare och spejare. För att beskriva det med andra ord en person med god analysförmåga som med alla sinnen koncentrerar sig på att tyda tecken och information och utifrån det väljer att fördjupa sina kunskaper för att bättra sin slutledningsförmåga. Ordet används ofta i det engelska språket för att beskriva någon som håller utkik, till exempel talangscout, scoutpatrull med mera och dom svenska scouterna använder idag ordet för att beskriva dom barn och vuxna upp till 25 år som aktivt deltar i något scoutprogram även om det sägs internationellt att en gång scout alltid scout.

Även om jag som barn inte var direkt intresserad av vildmarksliv så tror jag att scouterna erbjuder något som många yngre idag skulle ha stor nytta av samt mycket som lärs ut är något som alla har nytta av hela livet och mer om det i nästa del.

Robert Baden Powell