Scoutlivet – En sida om scouter och allt vad det innebär – del 3

Hej igen och välkomna tillbaka till ännu en del i vår serie om scouter och efter att ha skrivit om hur hela rörelsen startade i England så tänkte jag i denna del titta lite närmare på hur det började i Sverige.

I början på 1900 talet i Sverige fanns det flera olika folkrörelser, rörelser som nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och väckelserörelsen som var stora, kvinnorörelsen hade också fått fäste och olika ungdomsorganisationer bildades.

Under 1908 kunde man läsa i tidningen om skogsspejare i Göteborg som brukade scoutmetoden och det finns andra historier om pojkföreningar runt om i landet, från söder till norr som använde sig av metoden efter bästa möjliga förmåga men enligt scouterna själva dröjde det till 1910 innan det som vi idag kallar scoutrörelse bildades och det var efter att en gymnastiklärare i Göteborg vid namn Ebbe Lieberath under en resa i skärgården hittade en bok vid namn Scouting for Boys, Ebbe fann innehållet spännande och blev inspirerad och översatte innehållet till svenska och bildade Riddarpojkarna 1910. Ebbe startade också tidningen var redo som tyvärr bara blev ett halvårsprojekt men tack vare hans översättning spreds rörelsen snabbt inom Sverige.

I Stockholmsförorten Spånga drevs från 1908 en liknande pojkverksamhet av Emil Winqvist som 1910 skrev en artikel i Kristna föreningen av unga män (KFUM) om scouting och samma år bildades flera olika så kallade frivilligkårer av KFUM på olika platser i landet och året efter var starten för det formella scoutförbundet i KFUMs regi och Emil var Sveriges förste scoutchef.

Scoutlivet – En sida om scouter och allt vad det innebär – del 3

Svenska scoutförbundet

1912 bildades Sveriges scoutförbund som var det första organisationsfria scoutförbundet, med Ebbe Lieberath som scoutchef i Stockholm och i samband med dom olympiska spelen i Stockholm hölls det första förbundslägret på Djurgården och Ebbe var den första personen som fick silvervargen, den högsta utmärkelsen i svensk scouting. Andra rörelser som Frälsningsarmen, Missionskyrkan hade startat scoutverksamhet med fokus på kristendom och NTO och IOGT, två nykterhetsrörelser hade sin scoutverksamhet innan 1930 talets start.

Under krigsåren 1939 till 1945 utökade scoutverksamheten sitt arbete i samhället och det var vanligt att se scouter arbeta med lantbruk och luftskydd och många scouter valde att ta sig an fadderbarn i våra grannländer. 1942 var förbundet med och startade samarbetsorganet Sveriges Ungdomsberedskap tillsammans med ett 30 tal andra ungdomsorganisationer där Prins Gustaf Adolf var ordförande, organet bytte 1949 namn till Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer som finns än i dag.

Som en avslutning på denna del är det värt att nämna att från starten var scoutrörelsen endast något för pojkar och det såväl i Sverige som internationellt sett men intresset från flickor var mycket stort och flera flickor försökte ansluta sig till flera scoutrörelser och då oftast endast med en bokstav i namnet men det hjälpte inte och i nästa del kommer jag skriva mer om flickscouterna och dess kvinnor som banade väg för alla flickor och gav dom en möjlighet att också prova på scoutlivet och vara del av en av dom största folkrörelserna i Sveriges historia, till dess ha det bra!

Svenska scoutförbundet