Scoutlivet – En sida om scouter och allt vad det innebär, flickor – del 1

Så var det äntligen dags för nästa del i vår serie och som jag lovade i den förra så kommer vi ta en titt på livet som flickscout och hur dom kom in i scoutrörelsen från den första början så hoppas ni är redo att följa med på denna inblick i vår historia.

Scoutlivet – En sida om scouter och allt vad det innebär, flickor – del 1

I en tid då det inte var ovanligt att få höra kommentarer som, en flicka får inte springa, simma hur kan dom då bli scouter? Och det var inte ens självklart att flickor kunde ägna sig ägna sig åt samma aktiviteter fanns det ett stort intresse bland flickor runt om i världen att få vara en del av scoutrörelsen och 1909 hade över 6000 flickor sökt sig till rörelsen utan att vara välkomna och på ett pojkläger i England organiserat av Baden- Powell fanns ett par flickor med som sa att dom var flickscouter och uppmanade grundaren att inkludera tjejer och unga kvinnor i rörelsen, Robert Baden-Powell gav då sin syster Agnes i uppdrag att bilda en organisation, som bildades 1910,  för flickor också och Agnes skrev handboken How girls can help to build up the Empire, Boken var en anpassning av guiden för pojkar och för flickor fanns även ämnen som mödravård och hemmets sysslor med på programmet.

Amerikas första flickscouter

På andra sidan Atlanten startade Juliette’ Daisy’ Gordon Low den första flickscoutorganisationen i Amerika 1912 och hon trodde starkt på att flickor ska ha chansen att utvecklas fysiskt, mentalt och andligt, Juliette bröt alla klass, etniska och kulturella gränser som på den tiden fanns för att säkerställa att alla flickor, inklusive dom med funktionshinder skulle få plats att växa och utveckla sina ledarskapsförmågor. Juliette dog 1927 men det är säkert att än idag då miljoner flickor i Amerika deltar i flickscouterna hennes namn lever vidare och med ett flertal erkännanden från olika presidenter, senast från Barack Obama som 2012 gav henne Presidential Medal of Freedom, den högsta civila utmärkelsen i Amerika och hyllade henne för hennes anmärkningsvärda vision och hennes engagemang att bemyndiga tjejer överallt.

Olave Baden Powell, fru till Robert tog över chefsrollen för flickscouterna 1918, hon fick en stor betydelse för flickscouterna och då inte bara i England och blev 1930 utsedd till världsflickscoutchef.

Förutom att göra ett viktigt bidrag till utvecklingen av Girlguides som det kallades i England och flickscoutrörelserna besökte hon 111 länder under sitt liv, deltog i Jamborees och nationella guide och scout föreningar.

Under första världskriget var Olave aktiv i hjälpinsatsen i Frankrike då hon med hjälp av sin man och YMCA var med och skapade så kallades rekreations bostäder för soldater och även var med och bemannade dom, självklart med ett inslag av scouting.

Som en liten avslutning på denna del kan jag bara nämna att Olave självklart har fått en hel del utmärkelser för sitt arbete, både från England och internationellt sett, och i mina ögon är det helt klart självförtjänt då hon med sin energi, drivkraft och stora hjärta för människor och framförallt flickor har inspirerat miljoner runt om i världen och om vi alla skulle vara som henne, Juliette eller Robert så skulle det inte idag vara en så orolig planet att leva på.

Juliette’ Daisy’ Gordon Low