Scoutlivet – en sida om scouter och allt vad det innebär, flickor i Sverige

Hej igen och välkomna tillbaka till vår serie om scouter där vi än så länge tagit en titt på hur själva scoutrörelsen startade för mer ån 100 år sedan och i denna del kommer jag skriva lite mer om flickscouterna i Sverige och dess utveckling.

Starten i Sverige

Det var många flickor som blev intresserade av scouting efter att pojkarna hade sin rörelse och samma år som scouterna officiellt startade scoutrörelsen fanns det på några platser i landet flickgrupper som samlades och utövade scoutaktiviteter men utan någon inblandning av vuxna ledare, och även om det fanns planer på att starta grupper i Falkenberg , Uppsala och Kristianstad är det inte säkert att dom startade 1910 så officiellt startade den första flickscoutföreningen i Stockholm efter att flickor på Wallinskaskolan försökt bli medlemmar i pojkscouterna men nekades och övertalade då sina lärarinnor att starta för flickor och skolans gymnastiklärare Emmy Gren-Broberg blev den som fick uppdraget att leda föreningen.

1913 blev Emmy flickscoutchef i det nybildade scoutförbundet för flickor och ansågs vara en plats där unga flickor uppmanades att utbilda sig och bli självständiga och fick prova på ledarskap och att skapa nätverk i aktiviteter som samhällstjänst, sjukvård, husmoderlighet, vildmarkskunskap och filantropi. Från 1918 infördes en minimiålder på 11 år för att få delta i verksamheten och senare i slutet på 1920talet infördes olika benämningar som blåvinge för 8 till 11åringar och seniorscout för flickor över 16 år. För många flickor var scoutrörelsen på den tiden lika med frihet då dom kunde sitta runt lägereldar klädda i byxkjolar, skjortor och stora hattar istället för långkjolar som var det vanliga i städerna.

Den kristna föreningen unga kvinnor (KFUK) bildade ett scoutförbund 1921 efter att haft en viss verksamhet redan från 1914 och Lydia Lidholm var den drivande kvinnan bakom detta förbund och Frälsningsarmen startade sin flickscoutverksamhet 1922 medan Missionskyrkans våra flickor startade 1936.

Starten i Sverige

1923 bildades ett flickscoutråd för att kunna ta hand om alla gemensamma ärenden för alla flickscouter inom dom olika förbunden, 1931 blev det ändrat till Sveriges flickscoutråd och detta råd blev även Sveriges representant i världsorganisationen för flickscouter 1951.

Under andra världskriget hade flickscouterna samma uppgifter som pojkarna men dom arbetade också med flyktingmottagande samt sjöscoutsverksamhet startade 1942, tycker också att det är värt att nämna att 1929 startades särställt scoutarbete vid Vanföreanstalten i Göteborg, ett arbete för flickor med olika slag av handikapp, ett arbete som sedan spritts runt om i landet och innan flickscouterna slogs samman med Sveriges scouter under 60 och 70 talet var flickscouterna en stark och självständig rörelse med egna läger, traditioner och egen litteratur och för den som vill veta mer om historien för flickscouterna kan jag rekommendera denna PDF som tar er med på en resa genom tiderna och lite närmare beskrivningar av utvecklingar av distrikt, kårer med mera. Och med detta avslutar jag denna del och hoppas vi ses i vår nästa del om scouter och scoutlivet då vi kommer ta en titt på scoutmetoden.