Scoutlivet – en sida om scouter och allt vad det innebär, scoutmetoden del 1

Hejsan dags för nästa del i vår serie om scoutlivet och denna gång kommer vi skriva om scoutmetoden som ger en prägel på verksamheten som scoutrörelsen bedriver för att uppnå målen som grundaren Robert Baden Powell satte upp vid starten.

Scoutlivet – en sida om scouter och allt vad det innebär, scoutmetoden del 1

Scoutmetoden

Målet som skrevs av Robert vid starten var att scouter ska bli friska, lyckliga och hjälpsamma medborgare och för att uppnå dessa mål skapades ett system som kallas scoutmetoden, denna metod kan beskrivas som ett sätt att uppnå personlig utveckling och social utveckling genom att utföra aktiviteter i scoutgruppen med syfte att lära sig något och där alla scouter ska få möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar genom roliga, spännande och utmanande aktiviteter. Denna metod är uppdelad i dom sju delarna scoutlag och scoutlöfte, patrullsystemet, lära genom att göra, stödjande och lyssnande ledarskap, lokalt och globalt samhällsengagemang, friluftsliv och symboliskt ramverk. Metoden är obligatorisk för alla scoutgrupper men ledarna i dom lokala grupperna har mycket frihet att utforma programmet för sin grupp så länge målen är höga och så länge som målen uppnås spelar det inte så stor roll hur vägen dit ser ut så länge som scouting är en spännande och rolig lek med ett utbildningssyfte.

Scoutlagen och scoutlöftet

Scoutlagen och scoutlöftet

Om vi tittar närmare på dom sju olika grundpelarna i scoutrörelsen med början på scoutlagen så ser vi att grunden som alla scouter försöker leva upp till är att vara en bra medmänniska och schysst kompis och mycket av arbetet förs genom olika former av diskussion om värderingar med grund i scoutlagen som har sju punkter,  1. en scout söker sin tro och respekterar andra, 2. en scout är ärlig och pålitlig, 3. en scout är vänlig och hjälpsam, 4. en scout visar hänsyn och är en god kamrat, 5. en scout möter svårigheter med gott humör, 6. en scout lär känna och vårdar naturen samt 7. en scout känner ansvar inför sig själv och andra.

Man kan säga att scoutlagen är hjärtat i scoutmetoden och varje scout avger att löfte att efter bästa möjliga förmåga följa denna lag men det innebär inte att vara scout är samma sak som att vara felfri utan endast att scouter förväntas följa den då det är ett sätt att få god karaktär. Många av oss kanske har dåliga vanor och med scouting uppmuntras bättre alternativ och individens uppmärksamhet kommer att flyttas från det som INTE är bra till det som är bra genom att göra olika aktiviteter som grundaren Robert Baden Powell sa, pojkar och styrs inte av inte utan genom att ledas bort genom gör.

Som barn när jag växte upp kan jag tyvärr säga att jag såg på scouterna som något som var lite töntigt och andligt och valde därför att inte vara delaktig i scoutrörelsen utan valde istället att vara delaktig i flera sporter men under årens lopp då jag vuxit upp och blivit vuxen kan jag se att det finns många bra värderingar i scoutrörelsen och det är inte nödvändigt att vara troende då alla är välkomna i scouterna men mer om det i nästa del.