Scoutlivet – en sida om scouter och allt vad det innebär, Vad står scouterna för? Del2

Dags för ännu en del i vår serie om scouter och vi fortsätter ta en titt på deras arbete och vad dom står för och utan att själv ha varit scout så tilltalar mycket av deras arbete mig personligen och som ledare inom sport samt före detta fritidsledare kan jag idag önska mig att jag hade tagit del av deras tankegångar, ideer när jag var yngre.

Demokrati och mångfald

Scouterna vill att barn och ungdomar ska ha en chans att påverka på ett demokratiskt sätt där alla människor har lika värde i ett samhälle fritt från diskriminering och strävar efter att vare en rörelse där människor med olika religioner och politiska åsikter får möjlighet att mötas och prata för att tillsammans göra denna värld bättre.

Dom olika verksamheter inom scoutrörelsen bygger på medmänskliga värdegrunder som är tydliga och även om scouterna inte är en partipolitisk organisation så är dom politiska när dom tar ställning i många olika politiska frågor som till exempel allas lika rättigheter, mångfald, människors rätt till verksamheter fria från övergrepp för att nämna några och i ett flertal fall kan det innebära att dom har samma uppfattning som olika partier utan att för den skull styras av dom och det är inte ovanligt att scouterna arbetar tillsammans med olika organisationer och grupper men aldrig med politiska partier.

Att alla får delta i scouterna är en självklar värdering och genom att arbeta i små grupper inom kårerna får alla möjligheten att synas med personlig utveckling i en drogfrimiljö och scouterna jobbar för att det demokratiska inflytande ska finnas i största möjliga grad och att rörelsen ska vara öppen med ett gemensamt ledarskap och i deras fall innebär det att inom landet finns ideella grupper som arbetar tillsammans med en anställd samt att det ständigt jobbas på att utveckla fler vägar för att kunna påverka med bland annat en typ av inflytande inför beslut som heter Påverkanstorg.  Scouterna arbetar aktivt för att bli större och med hjälp av scoutmetoden som verktyg påverka nationellt, lokalt och internationellt för ett jämlikt samhälle och samarbetar för fred och öppen demokrati över hela världen.

Scoutvärderingar

Verksamheten bygger på tydliga medmänskliga värderingar och det innebär i detalj ett antal punkter som i kort sammanfattning är, vi har ett stort hjärta och visar varandra hänsyn och respekt, vi har ingen avbytarbänk vilket innebär att alla får plats i laget, vi har naturen som vardagsrum som innebär att dom värnar om naturen och har naturen som en naturlig samlingsplats för roliga och spännande aktiviteter , vi möts i världen som betyder vi är alla olika men ändå lika, vi brinner som innebär att vi vill ha en bättre värld med engagemang för rättvisa, medkänslighet och miljö, vi söker som betyder att scouterna stödjer unga i sitt sökande efter tro och mening men att alla får chansen att välja själva, Vi leder som vi lär vilket jag tror är det viktigaste som ledare i alla former och scouterna ger barn och ungdomar chansen att leda där värderingarna är grunden och det leds för framtiden.