Vad är scouterna?

Funderar du över att gå med i scouterna men är inte riktigt säker på vad det innebär att vara scout? Vad är egentligen scouterna? Och vad gör scouterna? Det här är frågor som du så klart ska hitta svar på innan du bestämmer dig för ifall scouterna är något för dig. Och i den här artikeln ska jag försöka besvara de här frågorna. Förhoppningsvis känner du dig lite säkrare på vad scouterna faktiskt är efter att ha läst den här artikeln.

Vad gör man i scouterna?

Det viktigaste i scouterna är att ge barn och ungdomar en möjlighet att uppleva äventyr och hitta en gemenskap. I scouterna har man roligt och träffar kanske vänner för livet. Tillsammans utmanar vi oss själva, tänjer på gränserna och vågar testa nya saker. I scouterna lär man sig genom att göra saker och det kan handla om det mesta. I scouterna lär man sig om naturen och människan. Man lär sig om sig själv och sin egen roll i naturen och i en social gemenskap. Och man lär sig hur man ska vara en bra medlem i samhället. Men vad gör man egentligen?

Vad gör man i scouterna?

Ja, vad gör man i scouterna? Mest roligt aktiviteter. Oftast är man utomhus i naturen. Man kan åka på hajk, läger, vandra, lär sig gör upp en eld eller paddla kanot. På vintern kan man åka skidor eller skridskor på frysta sjöar. Det handlar om att göra roliga saker tillsammans, samtidigt som man lär sig mer om det man håller på med. På så vis lär man sig både praktiska saker som kan vara användbara genom hela livet, men man lär sig även att vara en bra kompis. Dessutom lär man sig mer om sig själv. I scouterna har man en god chans att hitta sig själv och bygga upp en stabil

Scoutmetoden

Scoutmetoden är det sätt som scouterna arbetar på för att medlemmarna ska uppnå personlig utveckling. Scoutmetoden kan ses lite som en värdegrund eller en pedagogisk plan, som alla aktiviteter utgår ifrån. Den vägleder arbetet inom scouterna helt enkelt, och säkerställer att alla scouter får möjligheten att utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar.

Scoutmetoden

Scoutmetoden är uppbyggd av sju stycken pusselbitar: Patrullsystem, som innebär att aktiviteterna utförs i mindre patruller. Tanken är att i små grupper får alla utrymme att vara delaktiga. I stora grupper är det lättare att vissa hamnar lite i skymundan. Learn by Doing – denna pusselbit handlar om att man ska ut och prova på saker, göra saker, snarare än att sitta i skolbänken. Och alla ska våga testa utan att vara rädda för att misslyckas. De andra pusselbitarna utgörs av stödjande och lyssnande ledarskap, lokalt och globals samhällsengagemang, friluftsliv, symboliskt ramverk och slutligen scoutlagen.

Scoutlagen

Scoutlagen är de ledord som alla scouter ska följa. De berättar vilka värderingar som en scout ska värna om, och hur en god scout – och människa – ska bete sig. Scoutlagen består av sju ”budord”. Dessa förkunnar bland annat att en scout ska vara ärlig och pålitligt, att en scout ska vara vänlig och hjälpsam, att en scout ska visa hänsyn och vara en god kamrat. En scout ska dessutom vårda naturen, respektera andras tro och hålla ett gott humör även i svåra situationer.